Wyślij zgłoszenie

Wprowadź szczegóły swojego zlecenia. Pracownik naszego działu wsparcia odpowie jak najszybciej.

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu wyżej wymienionych towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*) w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Dodaj plik lub upuść pliki w tym miejscu